DOSTAWA
PŁATNOŚĆ
WIADOMOŚCI
ARTYKUŁY
O FIRMIE
RECENZJE
BIZNES
KONTAKT
NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR
ALINA ANTONENKO
KATALOG
CORAL CLUB
OCZYSZCZANIE
CIAŁA
Płatność, jak zapłacić za produkty coral club, jak uzyskać 20% rabatu, jakie są opcje płatności, płatność w biurze sprzedaży

Płatność

INFORMACJE OGÓLNE

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Uwaga! Podczas wyboru sposobu płatności online (PayPal, Przelewy24) zamówienie zostanie zarezerwowane na 24 godziny. Członek Klubu powinien dokonać opłaty w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienie zostanie anulowane. Podczas wyboru sposobu płatności przelewem zamówienie zostanie zarezerwowane na 5 dni kalendarzowych. Opłata powinna zostać zaksięgowana w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek lub faktura VAT).

Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione Produkty przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Coral Order.

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • płatność przelewem bankowym,
 • płatność za pobraniem,
 • płatność za pomocą karty płatniczej (kredytowej/debetowej),
 • płatność za pośrednictwem osobistego konta na Coral Club.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 24 godzin, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

Uwaga! Najbardziej wygodny sposób opłaty, dostępny dla Polski, można wybrać przy składaniu zamówienia.


PRZELEW BANKOWY

Wybór tej opcji wiąże się z wystawieniem rachunku, który Kupujący może opłacić w dowolnym banku.

Po złożeniu Zamówienia, Kupujący może wydrukować fakturę w swoim profilu użytkownika klikając na zakładkę "Zamówienia". Następnie po znalezieniu odpowiedniego Zamówienia klikając "Więcej", a następnie klikając "Drukuj fakturę".

Uwaga, należy podać imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie oraz numer zamówienia w polu płatności w fakturze.

 1. Rachunek powinien zostać opłacony w ciągu trzech dni od chwili wystawienia.
 2. Po dokonaniu opłaty rachunku i zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedawcy, złożone w Sklepie internetowym Zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do dostawcy (Poczta Polska lub wybrana firma kurierska) w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych.

OPŁATA ZA POBRANIEM

Opłata za pobraniem polega na opłaceniu Zamówienia w momencie odbioru przesyłki.

W tym wypadku Kupujący nie musi udawać się do banku, aby dokonać przedpłaty. Po dostarczeniu przesyłki należy opłacić Zamówienie na miejscu.

Złożenie Zamówienia z wykorzystaniem płatności za pobraniem odbywa się w następujący sposób:

 • Kupujący powinien przejść do Koszyka i kliknąć przycisk „Złóż Zamówienie”.
 • Następnie Kupujący proszony jest o wypełnienie szczegółów wysyłki i określenie rodzaju dostawy (domyślnym ustawieniem jest przesyłka kurierska), a następnie wybór sposobu opłaty (domyślne ustawienie – płatność za pobraniem).
 • Podczas składania Zamówienia Kupujący proszony jest o upewnienie się, że wpisane dane są poprawne, a następnie o potwierdzenia Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma powiadomienie na wskazany adres e-mail, określające numer Zamówienia i jego aktualny status – Przygotowane do wysyłki. Powyższe oznacza, że zamówione Produkty zostaną następnie zapakowane i przekazane do działu wysyłek w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem weekendów i dni świątecznych. Następnie Kupujący otrzyma powiadomienie, potwierdzające wysłanie zamówionych Produktów i określające numer przesyłki.

Uwaga, podczas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską wybrany dostawca zobowiązany jest do wystawienia pokwitowania płatności za pobraniem. W związku z powyższym zaleca się, aby Kupujący upewnił się, że wszystkie dane wyszczególnione w fakturze VAT i rachunku są poprawne.


KARTY KREDYTOWA/DEBETOWA

Kupujący może wygodnie i szybko dokonać opłaty za zamówione Produkty przy pomocy karty kredytowej/debetowej – zarówno na stronie internetowej Sklepu, jak i za pomocą systemu płatniczego PayPal w trybie online.

Podczas składania Zamówienia Kupujący proszony jest o wybranie w menu preferowanego sposobu opłaty: «Kartą bankową na stronie internetowej» lub "PayPal" i wcisnąć przycisk „Kontynuuj”. W takiej sytuacji zaleca się, aby Kupujący dokonał weryfikacji wprowadzonych danych przed złożeniem Zamówienia.

Opłata kartą bankową na stronie internetowej Sklepu:

 • Następuje z wykorzystaniem karty kredytowej/debetowej bezpośrednio na stronie internetowej www.oralorder.com.
 • Po potwierdzeniu przez Kupującego złożenia Zamówienia nastąpi przekierowanie na stronę płatności. Kupujący proszony jest o sprawdzenie numeru Zamówienia oraz kwoty płatności. Jeśli wszystkie dane są poprawne, Kupujący zostanie poproszony o wypełnienie przedstawionego na stronie formularza.

Numer Karty – pełny numer karty bez myślników i spacji. Kod CVV2/ СVС2 or Kod bezpieczeństwa jest to trzycyfrowy kod na odwrocie karty niezbędny do płatności on-line ; w zależności od typu karty może to być kod CVV2 (Visa), СVС2 (MasterCard). Data ważności karty – w polu prosimy o wpisanie miesiąca oraz roku ważności karty. Numer wydania – taki numer jest tylko w niektórych kartach w UK (na przykład Maestro UK) – jeśli nie ma takiego numeru prosimy o pominięcie tego kroku. Imię na karcie (Imię posiadacza karty) - litery łacińskie tak, jak podane na karcie. Adres:

 • Ulica, numer domu, numer
 • lokalu Kod pocztowy
 • Miasto
 • Województwo
 • Państwo wyświetla się automatycznie.

Aby dokonać zapłaty należy kliknąć przycisk Płacę.

Opłata przy pomocy PayPal

 • "PayPal" – międzynarodowy system przyjmowania płatności elektronicznych, który zapewnia łatwe, szybkie oraz bezpieczne płatności online.
 • Po złożeniu Zamówienia w sklepie internetowym Kupujący zostanie przekierowany na stronę systemu płatniczego, po kliknięciu przycisku.
 • W momencie przekierowania dochodzi do przekazania informacji o transakcji przez przeglądarkę internetową użytkownika na serwer PayPal. Na stronie serwisu płatniczego automatycznie wyświetli się suma i numer Zamówienia.
 • Jeżeli Kupujący jest zarejestrowany na stronie systemu płatniczego PayPal oraz posiada aktywne konto PayPal, w celu realizacji transakcji Kupujący proszony jest o dokonanie logowania do systemu płatności online z wykorzystaniem odpowiednich danych dostępowych. W przypadku korzystania z konta PayPal nie ma konieczności uzupełniania prowadzonego w systemie PayPal konta – środku pieniężne stanowiące wartość realizowanego Zamówienia zostaną automatycznie pobrane z karty, która została przywiązana do konta.
 • Jeżeli Kupujący nie dokonał rejestracji na stronie systemu płatniczego PayPal, w związku z czym nie posiada on aktywnego konta PayPal – po potwierdzeniu opłaty i przekierowaniu na stronę internetową systemu PayPal, Kupujący zostanie poproszony o odznaczenie punktu „Utwórz konto użytkownika”, a następnie o poprawne wprowadzenie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych i kliknięcie przycisku „Przyjmuję i otwieram konto”.
 • W celu skutecznego dokonania płatności zaleca się, aby Kupujący kierował się wskazówkami dostarczanymi przez system płatności PayPal.
 • Po dokonaniu płatności, która odbywa się natychmiastowo, Zamówienie otrzymuje status „Pakowanie”. Oznacza to, iż Zamówienie zostanie przekazane do działu dostaw w ciągu doby, z wyłączeniem dni świątecznych i weekendów.
 • Po zakończeniu procedury o której mowa w pkt III. 5. G) niniejszego paragrafu zostanie utworzony dowód wpłaty, który Kupujący będzie mógł pobrać oraz wydrukować.
 • Uwaga! Aby zapobiec nieautoryzowanym transakcjom, prywatne dane bankowe nie są zachowywane.
 • W przypadku, kiedy Kupujący zdecyduje się na dokonanie płatności za złożone Zamówienie z wykorzystaniem platformy PayPal powinien on uprzednio zapoznać się z odpowiednim Regulaminem oraz zasadami i warunkami korzystania z systemu PayPal. Tym samym, Sprzedawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez PayPal, a także za zgodność z prawem rozwiązań stosowanych przez PayPal.

OPŁATA Z KONTA OSOBISTEGO (CORALWALLET)

Konto osobiste Członka Klubu daje m.in. możliwość:

 • Wykorzystania rabatów, otrzymanych na podstawie Programu Rabatowego podczas składania Zamówień (tę funkcję należy aktywować);
 • Dokonywania przelewu środków na konta innych Członków Klubu za rejestrowanych na stronie;
 • Błyskawicznej zapłaty za Zamówienie i otrzymania go w możliwie najkrótszym czasie.

Kupujący może wykorzystać środki zgromadzone na koncie osobistym CoralWallet w celu dokonania płatności za zamówione Produkty. Możliwa jest częściowa opłata Zamówienia (maksymalnie do 30% wartości Zamówienia) za pomocą środków zgromadzonych na Koncie Osobistym bez uwzględnienia kosztów dostawy.

Jeżeli Kupujący nie chce wykorzystać konta osobistego w celu dokonania płatności za Zamówienie, powinien odznaczyć pole obok napisu „CoralWallet” i wybrać inny sposób zapłaty, zaznaczając kółeczko znajdujące się z lewej strony od nazwy wybranego sposobu płatności.

Jeżeli na Koncie osobistym znajduje się wystarczająca ilość środków dla dokonania zapłaty całkowitej wartości Zamówienia wraz z dostawą, wystarczy, że Kupujący potwierdzi złożenie Zamówienia.

Jeżeli na Koncie osobistym znajduje się zbyt mało środków, aby dokonać zapłaty całkowitej wartości Zamówienia, jednakże Kupujący wyrazi chęć ich wykorzystania w celu dokonania częściowej opłaty za złożone Zamówienie – Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności podzielone na dwa dogodne dla Kupującego sposoby. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Kupujący nie odznaczając pola obok napisu „CoralWallet”, powinien dodatkowo zaznaczyć kółeczko znajdujące się po lewej stronie od nazwy sposobu dopłaty oraz wybrać drugi sposób dokonania płatności.

TWÓJ KONSULTANT CORAL CLUB

Alina Antonenko
NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR W GDAŃSKU
ALINA ANTONENKO
+48 733 483 912